Fremskridtspartiet

Ned med skatten og op med humøret.

Fremskridtspartiets genvalgte landsformand fhv. folketingsmedlem Niels Højland og den øvrige  ho -vedbestyrelse ønsker skattelettelser for alle. Para -graffer og regler skal saneres til gavn for virkelyst og nye arbejdspladser.Der er stadigvæk brug  for et antibureaukratisk parti som Fremskridtspartiet og vi er parate hvis vælgerne ønsker det.

Landsformand Niels Højland,Lilje alle 11, 6920 Videbæk. tlf. 97172276  mobil 20662276 mail nielshojland@gmail.com

Næstformand Holger Thomsen, Strudvadvej 3, 6851  Jannerup,tlf.40308364 mail HT4830@hotmail.com

Kasserer Niels-Erik Mortensen.Sdr. Virumvej 6, 6893  Hemmet, tlf. 97375293 mobil 21495896         mail Elna.mortensen@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se mere:                                                                                                                               

Indlæg om skattepolitikken         af Ove jensen    

www.fremskridtspartiets-ungdom.dk

Stem på et EUkritisk parti. fremskridtspartiet i hovedstadsregionen opfordrer til at man stemmer på et af de EU kritiske partier.Liberal Alliance, Dansk Folkeparti eller Folkebevægelsen mod EU. Fremskridtspartiet i Hovedstadsregionen.

Fremskridtspartiest  flygtninge og indvandrerpolitik           af   Aage Brusgaard

 

 Landsmøde lørdag d.25 oktober 2014 kl.12.00 på Aulum Hotel. Landsmødet afholdes igen i år, som et en dags landsmøde, hvor indtegning til landsmødet starter kl. 11.00 selve landsmødet starter kl. 12.00 og slutter senest kl. 17.00 tilmelding hos landskasserer N.E.Mortensen eller landsformand Niels Højland.

Fremskridtspartiet i region Hovedstaden. Nedlæg regionsrådene - Sænk skatterne - Fuld stop for nye statsborgerskab. Skatterne skal sættes ned, således at borgerne får større råderet over deres egen indtjening. Hvis du ønsker fortsat stigende skatter og en elendig udlændingepolitik-så skal du fortsat stemme  på et af de andre partier. Mener du derimod at det er lavere skatter, en strammere udlændingepolitik samt et bedre sygehusvæsen der skal til - ja så kan du stemme på Fremskridtspartiet  liste Z .

1.Anders Silberbauer, Hillerød

2.Vibeke Weirup, Virum

3.Berit Dissing, Kastrup

4.Henrik Mortensen Kgs. Lyngby

5.Jørgen Ruberg, Hornbæk

i region Hovedstaden er der indgået valgforbund mellem liste Z og liste L

 

                              mød os på facebook

 

Landsmødet 26 oktober 2013på Hotel Aulum den nyvalgte Hovedbestyrelse og supleanter nyvalgt til HB Markus Højland nr. 2 fra venstre.

Fremskridtspartiet Region midt.

Niels Erik Mortensen, Hemmet     spidskandidat går til valg på sloganet ned med skatten op med humøret, Niels Erik er en erfaren politiker-en ærlig mand der vil bekæmpe uretfærdighed i systemet.

De øvrige kandidater er Niels Højland, videbæk. Kristian Mellergaard, Hammel. Holger Andersen, Videbæk. Ejnar Knudsen, Herborg. Elna Mortensen, Hemmet. Sigfred Dideriksen, Vorgod. Marna Jensen,Hinnerup. V.Anneberg, Ørnhøj. Kjeld jensen, Struer. Fremskridtspartiet for Frihed, Tryghed og Handlekraft.

Stem på Liberal Alliance ved Eu- valget.

Da Fremskridtspartiet ikke opstiller til EU-valget.Opfordrer et flertal i Fremskridtspartiets hovedbestyrelse til at man stemmer på Liberal Alliance fordi:  Liberal Alliance går ind for Danmarks forbliven i det europæiske fælleskab, men tager afstand fra EU som en"............. ......bureaukratisk,formynderisk og centralistisk organisation som blander sig unødigt imedlemslandenes affærer" og fordi Liberal Alliance vil have "Færrer forbud og mere personlig frihed" og vil sænke skattetrykket ved at sænke skatten på arbejde.

På flygtninge og indvanreområdet har Liberal Alliance desværrer ikke taget problemerne alvorligt nok indtil nu.

Fremskridtspartiets hovedbestyrelse.