Fremskridtspartiet

Ned med skatten og op med humøret.

Fremskridtspartiets genvalgte landsformand fhv. folketingsmedlem Niels Højland og den øvrige  hovedbestyrelse ønsker skattelettelser for alle. Paragraffer og regler skal saneres til gavn for virkelyst og nye arbejdspladser.Der er stadigvæk brug for et antibureaukratisk parti som Fremskridtspartiet og vi er parate hvis vælgerne ønsker det.

Landsformand Niels Højland,Lilje alle 11, 6920 Videbæk. tlf. 97172276  mobil 20662276 mail nielshojland@gmail.com

Næstformand Holger Thomsen, Strudvadvej 3, 6851  Jannerup,tlf.40308364 mail HT4830@hotmail.com

Kasserer Niels-Erik Mortensen.Sdr. Virumvej 6, 6893  Hemmet, tlf. 97375293 mobil 21495896         mail Elna.mortensen@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se mere:                                                                                                                               

Indlæg om skattepolitikken         af Ove jensen    

www.fremskridtspartiets-ungdom.dk

Stem på et EUkritisk parti. fremskridtspartiet i hovedstadsregionen opfordrer til at man stemmer på et af de EU kritiske partier.Liberal Alliance, Dansk Folkeparti eller Folkebevægelsen mod EU. Fremskridtspartiet i Hovedstadsregionen.

Fremskridtspartiest  flygtninge og indvandrerpolitik           af   Aage Brusgaard

3

 

 Mød os på folkemødet på Bornholm 2015.

 

  Mød Fremskridtspartiet på folkemødet på Bornholm 2015 fra torsdag d. 11 juni til søndag d. 14 juni. Vi vil være tilstede under hele begivenheden. Tidspunkterne for de  forskellige arrangementer vil blive oplyst senere.

Fremskridtspartiet i region Hovedstaden. Vil nedlæg regionsrådene - Sænke skatterne - Stopppe for nye statsborgerskaber. Skatterne skal sættes ned, således at borgerne får større råderet over deres egen indtjening. Hvis du ønsker fortsat stigende skatter og en elendig udlændingepolitik-så skal du fortsat stemme  på et af de andre partier. Mener du derimod at det er lavere skatter, en strammere udlændingepolitik samt et bedre sygehusvæsen der skal til - ja så kan du stemme på Fremskridtspartiet  liste Z .

1.Anders Silberbauer, Hillerød

2.Vibeke Weirup, Virum

3.Berit Dissing, Kastrup

4.Henrik Mortensen Kgs. Lyngby

5.Jørgen Ruberg, Hornbæk

i region Hovedstaden er der valgforbund mellem liste Z og liste L.

Pressemeddelelse: Der har aldrig været så meget brug for Fremskridtspartiet som der er i dag. Danmark styres med kontrol på kontrol og bureaukrati, det skal der laves om på! Derudover er der den forældede flygtningepolitik, de lempelige muligheder for familiesammenføring og tildeling af dansk statsborgerskab i flæng. Netop derfor ruster vi os til kampen om atter at samle de 20.000 underskrifter der kræves for at stille op til folketinget. Vi har brug for al den hjælp vi kan få, så derfor har vi kontakt til andre partier og mindre grupperinger, med henblik på, i fællesskab at samle de nødvendige underskrifter. Disse partier/grupperinger kan til gengæld opstille på Fremskridtspartiets liste. For at kunne opstille på Fremskridtspartiets liste til folketingsvalget har vi 5 punkter man skal kunne tilslutte sig.  DET VIL VI I FREMSKRIDTSPARTIET!

         

 

 

 

                     

 

Stem på Liberal Alliance

Da Fremskridtspartiet ikke opstiller til EU-valget. Opfordrer et flertal i Fremskridtspartiets hovedbestyrelse til at man stemmer på Liberal Alliance fordi:  Liberal Alliance går ind for Danmarks forbliven i det europæiske fælleskab, men tager afstand fra EU som en"............. ......bureaukratisk, formynderisk og centralistisk organisation som blander sig unødigt i medlemslandenes affærer" og fordi Liberal Alliance vil have "Færre forbud og mere personlig frihed" og vil sænke skattetrykket ved at sænke skatten på arbejde.

På flygtninge og indvandreområdet har Liberal Alliance desværre ikke taget problemerne alvorligt nok indtil nu.

---------------------------------------------

Kontakt os på:

Fremskridtspartiet@gmail.com       eller mød os på facebook  

---------------------------------                      

 Fremskridtspartiet Region midt.

Niels Erik Mortensen, Hemmet     spidskandidat går til valg på sloganet ned med skatten op med humøret, Niels Erik er en erfaren politiker-en ærlig mand der vil bekæmpe uretfærdighed i systemet.

De øvrige kandidater er Niels Højland, videbæk. Kristian Mellergaard, Hammel. Holger Andersen, Videbæk. Ejnar Knudsen, Herborg. Elna Mortensen, Hemmet. Sigfred Dideriksen, Vorgod. Marna Jensen,Hinnerup. V.Anneberg, Ørnhøj. Kjeld jensen, Struer. Fremskridtspartiet for Frihed, Tryghed og Handlekraft.

Fremskridtspartiets hovedbestyrelse. Fra venstre Vibeke Weirup,  Markus Højland, landskasserer  N.E. Mortensen, næstformand Holger Thomsen, Landsformand Niels Højland,       3 suppleant Ejnar Knudsen, Berit Dissing ,1  suppleant  Christian Mellergaard, Anders Silberbauer. 2 suppleant Ove Jensen er ikke med på billedet.