Fremskridtspartiet

Ned med skatten og op med humøret.

Fremskridtspartiets genvalgte landsformand fhv. folketingsmedlem Niels Højland og den øvrige  ho -vedbestyrelse ønsker skattelettelser for alle. Para -graffer og regler skal saneres til gavn for virkelyst og nye arbejdspladser.Der er stadigvæk brug  for et antibureaukratisk parti som Fremskridtspartiet og vi er parate hvis vælgerne ønsker det.

Landsformand Niels Højland,Lilje alle 11, 6920 Videbæk. tlf. 97172276  mobil 20662276 mail nielshojland@gmail.com

Næstformand Holger Thomsen, Strudvadvej 3, 6851  Jannerup,tlf.40308364 mail HT4830@hotmail.com

Kasserer Niels-Erik Mortensen.Sdr. Virumvej 6, 6893  Hemmet, tlf. 97375293 mobil 21495896         mail Elna.mortensen@mail.tele.dk

Vibeke Wejrup Kbh.   Næstformand Holger Thomsen,Varde.     Berit Dissing, Dragør.   fhv. formand for partiets folketingsgruppe Ove Jensen, Aulum. Landsformand Niels Højland, Videbæk.  Kasser Niels-Erik MortensenHemmet og Anders Silberbauer.           Hjælp os med at blive opstillingsberettiget til folketinget - klik

 

Indlæg om skattepolitikken         af Ove jensen    

www.fremskridtspartiets-ungdom.dk

Sommermøde lørdag d.1 juni kl.12.00  se program   klik her

Repræsentantskabsmødet afholdes i forbindelse med sommermødet ,mødeoplæg   v/landsformanden også om  kommunal og regional-valg.

Fremskridtspartiest  flygtninge og invandrerpolitik           af   Aage Brusgaard

 Fremskridtspartiet vil i folketinget igen.                                             Der er nu gået 40 år siden fremskridtspartiet blev stiftet i restaurant Grøften i Tivoli. Den genvalgte landsformand fhv.folketingsmedlem Niels Højland og den øvrige hoved-bestyrelse har på landsmødet været med til at beslutte, at påbegynde indsamling af underskrifter med henblik på at blive opstillingsberettiget igen.Det er ligeledes hensigten at at opstille i samtlige regioner ved lokalvalgene til næste år. Niels Højland udtaler, der vil altid værer brug for et parti som som kan holde øje  med bureaukratiet og det offentlige forbrug så vi ikke havner i græske tilstande.

Fremskridtspartiet i region Hovedstaden. Nedlæg regionsrådene - Sænk skatterne - Fuld stop for nye statsborgerskab. Skatterne skal sættes ned, således at borgerne får større råderet over deres egen indtjening. Hvis du ønsker fortsat stigende skatter og en elendig udlændingepolitik-så skal du fortsat stemme  på et af de andre partier. Mener du derimod at det er lavere skatter, en strammere udlændingepolitik samt et bedre sygehusvæsen der skal til - ja så kan du stemme på Fremskridtspartiet  liste Z .

1.Anders Silberbauer, Hillerød

2.Vibeke Weirup, Virum

3.Berit Dissing, Kastrup

4.Henrik Mortensen Kgs. Lyngby

5.Jørgen Ruberg, Hornbæk

i region Hovedstaden er der indgået valgforbund mellem liste Z og liste L

 

                              mød os på facebook

 

Landsmødet 26 oktober 2013på Hotel Aulum den nyvalgte Hovedbestyrelse og supleanter eneste nyvalgt til HB Markus Højland nr. 2 fra venstre.

Fremskridtspartiet Region midt.

Niels Erik Mortensen, Hemmet     spidskandidat går til valg på sloganet ned med skatten op med humøret, Niels Erik er en erfaren politiker-en ærlig mand der vil bekæmpe uretfærdighed i systemet.

De øvrige kandidater er Niels Højland, videbæk. Kristian Mellergaard, Hammel. Holger Andersen, Videbæk. Ejnar Knudsen, Herborg. Elna Mortensen, Hemmet. Sigfred Dideriksen, Vorgod. Marna Jensen,Hinnerup. V.Anneberg, Ørnhøj. Kjeld jensen, Struer. Fremskridtspartiet for Frihed, Tryghed og Handlekraft.